Zasady ogólne:
Regulamin obowiązuje przy zawieraniu transakcji pomiędzy sklepem internetowym www.stef-mar.pl a klientem
2. Wszystkie podane ceny podajemy w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
3. Do składania zamówień upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
4. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej (wypełniając formularz), adres e-mail info@stef-mar.pl lub telefonicznie w sprawie broni 501682999 a pozostały asortyment 516904226 lub osobiście.
5. Koszty wysyłki towaru ponosi kupujący.
6. Termin realizacji zamówienia wysyłkowego wynosi do 7 dni roboczych.
7. Formy płatności to przedpłata na konto bankowe lub wysyłka za pobraniem.

Zamówienia dotyczące broni:
1. Odbiór osobisty po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin .
2. Dostarczamy broń we wcześniej ustalone miejsce ( mapka z miastami docelowymi u nas na stronie) .
3. Na zamówioną broń musi być wpłacony zadatek 100 zł celem rezerwacji . Na zamówioną amunicję musi być zapłacona cała kwota z góry.
4. Broń czarnoprochowa dostępna jest bez zezwolenia policji dla osób powyżej 18 roku życia .
5. Amunicja dostępna jest dla osób posiadających legitymacje posiadacza broni z danym kalibrem lub posiadacza koncesji .

Reklamacje, gwarancje, zwroty:
1. Większość produktów sprzedawanych w naszym sklepie to towary używane, nie posiadające gwarancji.
2. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (...) Zamawiający towar wysyłkowo - ma prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni, liczonym od daty wydania rzeczy.
3. W przypadku podjęcia takiej decyzji Zamawiający powinien odesłać przesyłkę w terminie 14 dni od jej otrzymania. Przesyłka taka realizowana jest na koszt Zamawiającego.
4. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy gdy nie będzie nosił oznak używania, zostanie odesłany w nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniu wraz z pełnym kompletem i dowodem zakupu.
5. Jeśli wszystkie warunki zwrotu zostaną spełnione Zamawiający otrzyma zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez nas zwróconego towaru poprzez przelew bankowy na podane przez Zamawiającego konto.
6. Przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.
7. W przypadku, gdy opakowanie posiada widoczne ślady otwierania paczki należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
8. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty (transportu, ekspertyz itp.) pokrywa Zamawiający.
10. W przypadku odbioru osobistego zakupionego towaru, reklamacje nie będą uwzględniane.

Polityka Prywatności :
1. Korzystając ze sklepu Stef-Mar wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 "o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883)".
2. Dane osobowe Zamawiającego nie są udostępniane , odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Zamawiającego i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna - sprzedaży usług i towarów.
3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator Sklepu Internetowego.

Podsumowanie:
1. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy regulamin.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie problemy i nie jasności związane z zakupem - sprzedażą między sklepem Stef-Mar - a kupującymi - będą rozwiązywane tak , aby klient był zadowolony . Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Polityka prywatności

Dokładamy wszelkich starań, by wszelkie informacje na temat klienta były zabezpieczone w odpowiedni sposób. Poniżej znajduje się informacja na temat naszej polityki prywatności i zasad ochrony danych osobowych.

Informacje o Administratorze i przetwarzaniu przez niego danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stef-Mar, Ostrowice 23, 78-506 Ostrowice.

 1. Administrator prowadzi sklep internetowy www.stef-mar.pl, zwany dalej Sklepem.
 2. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden lub więcej czynników, jak na przykład identyfikator internetowy, IP urządzenia, dane o lokalizacji oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych możliwości.
 3. Podanie danych osobowych w celu realizacji zamówień określonych w Regulaminie Sklepu jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem niezbędnym do realizacji zamówień.
 4. Wynikiem braku podania danych osobowych będzie niemożliwość realizacji zamówień.
 5. Skrót RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Użytkownikiem w myśl niniejszej Polityki Prywatności jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub w inny sposób korzystająca z usług wskazanych w Regulaminie Sklepu.
 7. Klienci, rejestrujące się w Sklepie, proszeni są o wypełnienie formularzu z danymi niezbędnymi do utworzenia i obsługi konta.
 8. Klient może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane Klient może w każdej chwili zmienić lub usunąć.
 9. Administrator z należytą starannością wybiera i stosuje odpowiednie możliwości techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do bazy danych posiadają wyłącznie pracownicy uprawnieni przez Administratora.
 10. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 11. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 12. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 13. Każdy klient ma możliwość przeglądania Sklepu bez rejestracji oraz podawania danych osobowych.

Cele oraz podstawy przetwarzania danych osobowych przez Administratora

 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówień zgodnie z Regulaminem Sklepu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu produktów własnych Stef-Mar (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Aktywność Klienta w Sklepie, m. in. jego dane osobowe, są tymczasowo rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług.
 6. Administrator może przetwarzać logi systemowe również w celach technicznych na przykład celem zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykrywaniem błędów systemowych lub ochroną przed nadużyciami i włamaniem, wykonywaniem archiwizacji lub kopii bezpieczeństwa, testami systemów komputerowych.

Utwórz konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło